Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT KANG NAM

chinh-sach-bao-mat-kang-nam

Đối với Kang Nam Group, ngoài trải nghiệm mua sắm toàn diện, đa dạng và tiện lợi, việc quyền riêng tư của mỗi Quý khách được bảo mật là vô cùng quan trọng. Vì vậy, để hoàn toàn yên tâm khi cung cấp thông tin hay sử dụng kênh trực tuyến khi mua sắm tại Kang Nam Group, chúng tôi đưa ra chính sách an toàn thông tin, cam kết chỉ sử dụng những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách theo luật quy định.

Kang Nam Group đã thiết lập chính sách an toàn thông tin nhằm ngăn chặn sự xâm nhập hoặc sử dụng thông tin trái phép bằng các biện pháp sau:

1. Tường lửa.

2. Dữ liệu thông tin của Khách Hàng và giao dịch được bảo vệ bằng cách mã hóa 128-bit Secure Socket Layer (SSL). Mã hóa SSL là một giao thức bảo mật Internet được sử dụng bởi các trình duyệt Internet để truyền tải các thông tin nhạy cảm.

3. Chúng tôi kiểm tra hệ thống định kỳ nhằm đảm bảo không có vi phạm về bảo mật và để đảm bảo sự an toàn đối với thông tin của Khách Hàng sẽ không bị tổn hại.

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này là một bộ phận của các Điều Khoản và Điều Kiện.

Kang Nam Group tôn trọng quyền riêng tư cá nhân liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật có liên quan về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (Trích “Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân”). 

Cho mục đích của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư này, “Dữ Liệu Cá Nhân” sẽ có nghĩa như đã được định nghĩa trong Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Kang Nam Group có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư tại từng thời điểm và Khách Hàng nên kiểm tra chính sách này thường xuyên.

1. Bằng việc cung cấp bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào về tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, thông tin liên lạc, nghề nghiệp, sở thích và/hoặc các thông tin khác qua internet cho các mục đích mà Kang Nam Group liệt kê dưới đây, Quý khách đã cho phép Kang Nam Group được quyền thu thập, lưu giữ, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích sau:

2. Quý Khách đồng ý rằng Kang Nam Group được quyền tiết lộ và chuyển giao (trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc nước ngoài) cho đại lý, nhà thầu, đối tác, đơn vị quảng cáo, các nhà mạng, công ty liên kết, các tổ chức tài chính, hoặc các cá nhân có ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật với Kang Nam Group, các công ty trong cùng tập đoàn, người nhận chuyển giao hoặc kế thừa các quyền của Kang Nam Group để sử dụng, tiết lộ, xử lý, lưu giữ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích quy định tại Chính Sách này trên cơ sở đại diện và nhân danh Kang Nam Group. Nếu Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận thông tin hoặc không muốn chúng tôi sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào quy định tại Chính Sách này, Khách Hàng có thể liên hệ hoặc gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ và địa chỉ email cung cấp ở cuối Chính Sách này.

3. Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp bởi Khách Hàng sẽ được lưu giữ theo quy định pháp luật, quy định về kế toán bởi Kang Nam Group cho đến khi hoàn tất các mục đích quy định tại Chính Sách này, nhằm bảo vệ lợi ích của Kang Nam Group.

1. Dữ Liệu Cá Nhân lưu trữ bởi Kang Nam Group sẽ được bảo mật phù hợp theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư của Kang Nam Group, phù hợp với quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.

2.  Tất cả các câu hỏi, nhận xét, đề nghị hoặc thông tin nào không phải là Dữ Liệu Cá Nhân được gửi hoặc đăng trên trang của Kang Nam Group sẽ được xem là tự nguyện cung cấp cho Kang Nam Group trên cơ sở không bảo mật và không độc quyền. Kang Nam Group có quyền sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ, chuyển giao, xuất bản, phát và/hoặc đăng những thông tin đó một cách tự do, bao gồm việc chuyển thông tin đó cho các công ty liên kết liên quan đến việc phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Kang Nam Group sẽ nỗ lực và thực hiện các bước khả thi để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách do Kang Nam Group nắm giữ được bảo vệ khỏi bất kỳ sự mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, thay đổi, hay phá hủy nào.

1. Quý Khách có quyền tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân mà Kang Nam Group đang nắm giữ hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác, không hoàn chỉnh, nhầm lẫn hoặc chưa cập nhật.

2. Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và Quyền Riêng Tư của Kang Nam Group hoặc muốn tiếp cận, chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, hoặc rút lại sự chấp thuận cho Kang Nam Group sử dụng, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích nêu tại Chính Sách này, Quý Khách có thể gửi yêu cầu của mình cho chúng tôi tại địa chỉ liên hệ sau đây:

Customer Services / Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kang Nam

340D Hoàng Văn Thụ phường 4 quận Tân Bình

Email: cskh@myphamkangnam.vn

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của Kang Nam Group, Quý khách xác nhận và đồng ý chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra đối với việc sử dụng trang web. Đối với các quyền mà Quý khách có được theo quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng và trong giới hạn luật định, Kang Nam Group sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với Quý khách hoặc bất kỳ cá nhân nào đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát mang tính trực tiếp, gián tiếp, hệ quả, kéo theo, hoặc thiệt hại cho việc mất lợi nhuận, doanh thu nào phát sinh từ việc sử dụng, truy cập, hoặc không thể sử dụng trang web.

Hotline
19002037

Kang Nam Group Tư Vấn

Quý khách vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây và Kang Nam Group sẽ liên hệ lại với bạn từ 8h - 22h hàng ngày. Hotline: 19002037
website: https://kangnamgroup.vn